ئاگاداری

ئاگاداری بۆ دەرچووانی قوتابیانی قۆناغی پێنجەم خوولی یەكەم:ئاگاداری بۆ قوتابیانی قۆناغی پێنجەمی خوولی یەكەمی پەیمانگەكەمان كە فرمانی دەرچوونی بروانامەكەنیان دەرچووە، هەر قوتابیەك پێویستی بە فرمانی دەرچوونی بروانامەكەیەتی بۆ رایكردنی كارەكانی دەتوانی سەردانی پەیمانگە بكات بۆ وەرگرتنی.